Du er her: Nyheter » 2019 » April » GVD miniseminar: Rør og kabler i gategrunnen mandag 13. mai

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

GVD miniseminar: Rør og kabler i gategrunnen mandag 13. mai

11.04.2019

GVD satser på kompetanseutvikling og om et ledd i dette vil vi i 2019 gjennomføre noen miniseminar rundt ulike temaer. Sted og tid er Dråpen 20, kl 14.00-16.00.

Foto: Thorsten Schmidt

Miniseminarene lanseres for å overføre kompetanse rundt viktige vanntemaer. Forhåpentligvis leder de til konstruktive diskusjoner på tvers av generasjoner og virksomhetsgrenser blant ansatte i GVD-kommunene, Glitrevannverket og Glitrevannverkets «samboer» Christen Ræstad.

Kunnskapsrike og erfarne kolleger har sagt seg villig til å dele noe av sin kunnskap og innlede om aktuelle problemstillinger, så er det åpent for diskusjon også rundt mulig oppfølgingen av problemstillingen. 

Mandag 13.mai: Rør og kabler i gategrunnen 

Samordning og optimalisering av tiltak med hensyn til varighet av anleggsarbeider. Reduksjon av de 6 000 graveskadene
v/ Christen Ræstad

Pris: Deltakelsen er gratis.

Påmelding: til GVD v/ Ragnhild Leirset innen fredagen uken før. Ragnhild.leirset@glitre.no

Sted og tid: Dråpen 20, kl 14.00-16.00. 

Velkommen!!

Om Christen Ræstad

Født 1949 og sivilingeniør fra NTH / NTNU innen VA-teknikk i 1973

Arbeidet for: 
Røde Kors katastrofehjelp i Sahara / Sahel og Bangladesh i 1974-75,
6 år i Drammen kommune som leder av vannverket. Dette var i utbyggingsperioden for Glitrevannverket, hvilket ga mange konkrete og viktige praktiske VA-erfaringer.
Eget enmannsfirma siden 1981, og ca 30 år i kontorfellesskap med Glitrevannverket.

Har jobbet med:
Strategisk planlegging, prosjektledelse og teknologiutvikling på oppdrag i Norge, Sverige og Danmark for kommuner, VA-selskaper, myndigheter, forskningsprogrammer og bedrifter.
Nå er han opptatt av å formidle erfaringer til den yngre VA-garde og samtidig plukke opp ny kunnskap og problemstillinger.

Med oppdragserfaringer fra mer enn 100 norske kommuner og VA-virksomheter er Christen ofte en formidler av erfaringer på kryss og tvers av VA-Norden. Han har blant annet vært sentral i kurs- og foredragsvirksomheter for Tekna, Norsk Vann og andre.

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte