Du er her: Nyheter » 2018 » Mars » Kurs i krisehåndtering tirsdag 24. april

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Kurs i krisehåndtering tirsdag 24. april

09.03.2018

Nettverk for sikkerhet og beredskap inviterer til heldagskurs i krisehåndtering med fokus på temaene proaktiv stabsmetode og krisekommunikasjon. La ikke denne sjansen til kompetanseheving innen et krevende og viktig fag gå fra deg.

Dersom det inntreffer en større hendelse i vannforsyningen i vår region, får både driftsansvarlig/vaktleder og VA-leder et stort ansvar. De blir beredskapsledere med en krevende koordineringsrolle. For å bli bedre rustet i krisehåndtering tilbyr vi nå et kurs.

Målgruppe for kurset:

Vaktleder og ledere innenfor VA-virksomhetene i GVD-samarbeidet, samt alle som har en rolle i krisehåndteringsarbeid.

Påmeldingsfrist: 23. mars til ragnhild@glitre.no 

 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte