Du er her: Nyheter » 2018 » Mars » Godt og nok vann i Drammensregionen.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Godt og nok vann i Drammensregionen.

22.03.2018

På verdens vanndag 22. mars har vi grunn til å feire. Befolkningen øker, men det samlede uttaket fra vannkildene til kommunene i Godt Vann Drammensregionen (GVD) har siden 2010 gått ned. I 2017 hadde vi det laveste vannuttaket på 17 år. Hovedårsaken til dette er aktiv lekkasjekontroll og fornyelse av vannledningsnettet.

Foto: Stockfoto

Torsdag 22. mars markerer FN Verdens vanndag. I følge FN mangler 2,1 milliarder mennesker tilgang til trygg drikkevannsforsyning. I den siste tiden har det vært fokus på vannknapphet i flere store byer. I Cape Town var det lenge fare for at det skulle bli helt tomt for vann. Befolkningen ble underlagt strenge restriksjoner, og på flyplassene ble vannet i kranene på toalettene erstattet med våtservietter. Når krisen er nærstående blir det funnet alternative løsninger. Men vann er og blir vårt viktigste næringsmiddel og kan aldri fullverdig erstattes. De ni kommunene i GVD samarbeidet er fullt klar over dette og tok grep for mange år siden for å unngå knapp kildekapasitet.

Lekkasjekontroll

Da de ni kommunene i GVD i 2007 ble enige om å samarbeide om felles utfordringer ble «vann på avveier» raskt et fokusområde. Vannuttaket fra kildene var stigende og prognosene viste at noen kommuner måtte begynne å se etter nye vannkilder i løpet av noen tiår dersom tiltak ikke ble iverksatt. En hovedutfordring var lekkasjer; rent, renset vann av beste kvalitet rant rett ut av rørene.

Gjennom GVD samarbeidet ble det etablert ett svært kompetent lekkasjekontroll fagmiljø. Sammen med lekkasjeteamet har vann- og avløpsavdelingene sørget for at større og mindre lekkasjer blir oppdaget og reparert.

Et annet tiltak er å installere husvannmålere hos kundene. Da betaler man for faktisk forbruk av vann og oppnår en bevissthet rundt forbruket.    

Din innsats teller

Vannbransjen har estimert at hver enkelt nordmann i snitt bruker 140-160 liter vann i døgnet. Det er fortsatt et høyt tall som ved økt bevissthet fint kan reduseres. Ressursbevisste innbyggere som gjennom å installere tiltak som for eksempel sparedusjer, vannsparende husholdningsmaskiner og vannsparende toaletter bidrar til redusert vannforbruk.

Takket være en fremtidsrettet forvaltning og bevisste innbyggere kan vi i dag konstatere at vi har kontroll på vannforbruket og at kildekapasiteten er sikret for denne gang. Vi må ikke hvile på laurbærene, fortsatt lekker det altfor mye. Innsatsen for drift og vedlikehold av den enorme og viktige infrastrukturen for en sikker vannforsyning, må fortsatt være høyt prioritert.

God vanndag!

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte