Du er her: Nyheter » 2018 » Mai » Velkommen til Sommerseminar 7. juni 11.15-15.30

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Velkommen til Sommerseminar 7. juni 11.15-15.30

29.05.2018

Årets tema er Bærekraft i vannbransjen. Her kan du blant annet blir det litt om Norsk Vanns mål og arbeid med bærekraft, hva betyr bærekraftstrategien for en vanlig kommune, hva er foreløbige resultater fra kartleggingen av mikroplast i vannkildene og hvordan kan miljømerking bidra til et sikrere slam? Det er bare å melde seg på.

GVD Sommerseminar 7. juni 2018 

Tid og sted: Haugestad i Lierbyen torsdag 7. juni kl 11.15-15.30

Tema: Bærekraft i vannbransjen 

Mål: Motivere og inspirere vann- og avløpssektoren i kommunen til i enda større grad å tenke bærekraft i prosjektering og forvaltning av VA-systemene 

 

Program 

 

Påmelding til ragnhild@glitre.no innen 31. mai. 

 

 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte