Du er her: Nyheter » 2018 » Juli » Nettinspeksjonen er godt i gang

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Nettinspeksjonen er godt i gang

03.07.2018

Marianne Sjåstad, tidligere lekkasjekontrollør, har fått ny tittel og nye arbeidsoppgaver og er vår nye nettinspektør. Målet for nettinspektøren er å høyne kvaliteten i VA-GIS systemene. Arbeidsoppgavene konsentreres rundt registrering og klassifisering av kummer. Både vann-, avløp- og overvannskummer skal inspiseres.

Fra mars har GVD sekretariatet hatt tilbud om en ny tjeneste, nettinspeksjon. Marianne Sjåstad, tidligere lekkasjekontrollør, har fått ny tittel og nye arbeidsoppgaver og er vår nye nettinspektør.

Nettinspeksjon føyer seg fint inn i GVDs eksisterende tjenestefunksjoner ved primært å bidra til innsamling av data.

Målet med nettinspektøren er å høyne kvaliteten i VA-GIS systemene. Det skal bli færre feil og mer informasjon å hente ut av kartene. Arbeidsoppgavene konsentreres rundt registrering og klassifisering av kummer. Både vann-, avløp- og overvannskummer skal inspiseres.

Marianne får tilgang til kommunenes Gemini portal slik at hun kan registrere rett inn i kartet. Da kan hun også rette opp feil og få kartet til å stemme med virkeligheten.

Kummene skal lokaliseres, måles inn og tilstanden skal dokumenteres: Er det mye grus i kummen? Er det sprekker? Er det innlekking av vann? Er det lekkasje eller kloakkstopp? Er det stige? Hvordan type lokk er det? Er kummen der i det hele tatt som det vises på kartet? Etter at Marianne har vært ute i felt skal all slik informasjon være tilgjengelig i VA-kartet.

En veldig viktig oppgave er å dokumentere med bilder. Over tid kommer kummen også til å få en farge på kartet ut i fra kummens tilstand. Allerede nå kan kommunen få beskjed om det er kummer der det må gjøres umiddelbare tiltak.

I utgangspunktet blir utgiftsfordelingen mellom GVD samarbeidspartene etter samme modell som for lekkasjekontroll. Fordelingen av tiden som blir brukt i hver kommune skal gjenspeile dette. Når det har gått litt tid vil modellen bli vurdert, og det kan tenkes at en annen modell vil være mer relevant.

Kommunene kan bestille inspeksjon

Marianne er nå i full gang og har blant annet jobbet for Viva med å inspisere kummer på Verket i Hurum. Nå holder hun på i Drammen og Sande. Etter bare noen måneder med ny arbeidsoppgave har Marianne avdekket mye som er gunstig for kommunene å vite når de planlegger og prioriterer sine prosjekter.

Kommuner kan sende inn bestilling på inspeksjon. Bestillingen må defineres, blant annet om det gjelder alle kummer i et område eller bare gitte typer av kummer. Det er sannsynligvis særlig i områder der man planlegger rehabilitering/sanering at inspeksjon virkelig kan være effektivt. Uansett er det en fordel å planlegge og tenke nøye igjennom hvor det er effektivt at nettinspektøren begynner sitt arbeid.

Klassifisering av kummer – Norsk Vann prosjekt

Opprettelsen av en nettinspektør er unikt i Norsk sammenheng. Prosjektgruppa i GVD hadde derfor lite å se til når de planla arbeidsinstruksen. For å gjøre det enklere og mer enhetlig for oss og andre kommuner som kommer etter, foreslo arbeidsgruppen ett Norsk Vann prosjekt som skal se på kum klassifisering med dansk brønnmanual som et utgangspunkt. Prosjektet fikk innvilget penger allerede i 2018, og GVD vil være en viktig bidragsyter inn i prosjektet.    

Ikke vent for lenge med å bestille Marianne. 

Alle foto: Marianne Sjåstad

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte