Du er her: Nyheter » 2018 » Februar » Åpent hus med foredrag: Overvann og dimensjonering for ekstremvær

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Åpent hus med foredrag: Overvann og dimensjonering for ekstremvær

08.02.2018

Må vi ikke bygge hus og infrastruktur som tåler å stå ute, dvs som ikke ødelegges av ekstremvær? Christen Ræstad, engasjert vanningeniør, reflekterer rundt tema og hvordan kommunene skal gripe dette an. I samarbeid med Godt Vann Drammensregionen (GVD) inviteres det hermed til åpent møte i Fadis VA-skole del 3.

Presentasjonen ligger her!

 

 

Mandag 5. mars kl 14.30 på Glitrevannverket Dråpen 20 ytterst i Kobbervikdalen i Drammen. Avsluttes før 16.30. 

Overvann og dimensjonering for ekstremvær
v/ Christen Ræstad

Punktmålinger med altfor få nedbørmålere gjør at «50-årsregnet har kommet tre ganger de siste 5 årene i Nedre Eiker».
Hvis vi ser på større områder, i stedet for punkter, har vi årlig fått omkring 80 mm ekstremvær i løpet av én time ett eller annet sted i Sør-Norge, Jæren, København eller Malmø. Må vi ikke bygge hus og infrastruktur som tåler å stå ute, dvs som ikke ødelegges av slikt vær?

  • Hvem skal samordne overvannsforvaltningen i kommunene? 
  • Hvilke virkemidler har vi i eksisterende områder, der en rik utbygger ikke er til stede?
  • NOU 2015 nr.16 «Overvann i byer og tettsteder»   Skjer det noe? 
    Oppdateringer fra kommunene i salen i forhold til oppfølgingen av NOUen?

Åpent for alle i tilknytning til vann og avløp. 

Påmelding til: Ragnhild Leirset: ragnhild.leirset@glitre.no eller trykk skal på arrangementet på facebook. 

Fadis VA-skole – åpent hus med foredrag

Kort bakgrunn:
Fadi Shallab er 40 år gammel maskiningeniør og flyktning fra Syria med mange års erfaring fra drift av pumpestasjoner i Homs, en syrisk by på størrelse med Oslo. Fadi har vært 2 år i Norge, og han snakker godt norsk. 

Christen Ræstad er rådgiver innen vann og avløp og driver enmannsfirma siden 1981. Han har 40 års erfaring som VA-ingeniør. Christen er flyktningeguide for Fadi og har koblet Fadi til ulike VA-aktiviteter, herunder kurs på Norsk Rørsenter, rørproduksjon i Sandnes, besøk til Glitrevannverket og Solumstrand renseanlegg, mm.
Neste steg er ytterligere VA-opplæring av Fadi samt oppgaven med å få Fadi ut i nyttig arbeid med vannforsyning og avløp på en norsk arbeidsplass.
Fadis mål er å komme tilbake til Syria for å delta i gjenoppbyggingen av et sønderbombet land. Dessverre kan det ta noen år før det blir mulig.

Fadis VA-skole hvor og når:

På Dråpen 20, Glitrevannverket i GVD-regi med ujevne mellomrom, kunngjort på GVDs hjemmeside og facebookside. Varighet ca 1,5 time. Servering kaffe, te og vann

Første del var tirsdag 20.desember 2016 Norsk VA-virksomhet i 200 år
Andre del onsdag 29. mars 2017 tema Vannutfordringene i Midt-Østen 
Tredje del er overvann med Christen Ræstad
Fjerde del blir 16. april med Dag Lauvås "Mitt liv i verdens beste jobb gjennom 29 år i Drammen kommune" 

Senere temaer kunngjøres senere, men kan for eksempel være:
Sikkerhet i vannforsyningen. Spesielle problemstillinger innen sårbarhet, beredskap og ansvar
Infrastruktur i veigrunnen, 
Andre oppfordres hermed til å melde seg med sine bidrag!

Honar A. Said og Fadi Shallab, foredragsholderne for vannutfordringer i Midt-Østen.

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte