Du er her: Nyheter » 2017 » Mai » Sommerseminar torsdag 8. juni: Drikkevannsforskriften

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Sommerseminar torsdag 8. juni: Drikkevannsforskriften

02.05.2017

Ny drikkevannsforskrift trådte i kraft 01.01.2017. Forskriften stiller strengere krav til farekartlegging, og til drift og vedlikehold av hele vannledningsnettet. Hvordan innvirkning har dette på hverdag til oss som jobber med vannforsyningen?

 

Tid: Torsdag 8. juni kl 11.00-15.30
Sted: Renskaug Vertsgård Vestsideveien 63, Lier

Program 

 

Tema:

Drikkevannsforskriften

Mål:

Bidra til å øke GVDs interne kompetanse om den nye drikkevannsforskriften med viktige endringer.

Målgruppe:

Ansatte i GVD kommunene innen vannforsyningen 

Forventet forarbeid:

For å få maksimalt ut av dagen er det en stor fordel å ha lest igjennom den nye drikkevannsforskriften og helst notert seg konsekvenser for egen arbeidshverdag. Noter deg spørsmål, og forvent å få svar i løpet av seminaret.

Drikkevannsforskriften.

De viktigste endringene i den nye drikkevannsforskriften 

Seminaret er gratis for alle som er involvert i vannforsyningen i GVD kommunene.

Påmelding innen 22. mai til: Ragnhild@glitre.no

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte