Du er her: Nyheter » 2017 » Mai » Høring: Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og /eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Høring: Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og /eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett

19.05.2017

Forslag til Felles lokal forskrift som regulerer påslipp av olje-, fettholdig- og / eller industrielt avløpsvann til kommunalt nett for de 9 kommunene i GVD samarbeide legges herved ut på høring. Hensikten med forskriften er å regulere påslipp av stoffer og / eller konsentrasjoner ut over det kommunale renseanlegg er designet for å rense.

Høringsbrev er sendt ut til alle som er registrert i en bransje som kan omfattes av en ny forskrift for påslipp i Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Sande, Svelvik, Lier, Røyken og Hurum. 

Høringsbrevet med bakgrunn for forskriften leser du her. 

 

Utkast til Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og /eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett leser du her.

 

Dersom dere har interesser i flere kommuner er det tilstrekkelig å sende ett høringssvar. Vi ber da om at det fremkommer hvilke kommuner innspillene gjelder for. 

Høringsmøter: Det er planlagt to felles høringsmøter: 

  • 16. juni kl 09.00-11.00 på Haugestad i Lier  
  • 15. august kl 14.00-16.00 på samfunnshuset i Mjøndalen Kart

Forslag til forskrift og bakgrunnen for denne vil gjennomgås på begge møtene.  

Høringsfrist 1. september 2017. Innspill sendes på mail til:  Godt vann Drammensregionen gvd@glitre.no  

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte