Du er her: Nyheter » 2017 » Juni » Innleggene fra sommerseminaret 2017.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Innleggene fra sommerseminaret 2017.

15.06.2017

8. juni var det duket for GVDs tradisjonelle sommerseminar. 62 deltagere fikk mye nyttig informasjon og diskusjon rundt årets temaet, drikkevannsforskriften.

 

Velkommen  v/ Ragnhild Leirset 

  • Ny styringsmodell i GVD  


Drikkevannsforskriften og veien videre  v/ prosjektleder Kjetil Furuberg, Norsk Vann 

  • Kort om drikkevannsforskriften generelt  
  • Hovedendringer i ny forskrift  
  • Forskriftens krav til kommunale initiativ, planer og forpliktelser 
  • Hvilke handlingsrom har vi i VA-sektoren  
  • Norsk Vanns vurderinger og råd til vannforsyningen og planer videre 

Glitrevannverket – tilnærming til ny forskrift som vannverk  v/ Arild Eek daglig leder Glitrevannverket  Lysbilde 1-4

 

Viva IKS – tilnærming til ny forskrift som ledningseier v/ Per Ole Brubak, fagansvarlig VA i viva IKS  

 

Problemstilling 1 Farekartlegging – forutsetning for å lykkes   Farekartlegging og farehåndtering er et gjennomgående prinsipp og selve ryggraden i den nye drikkevannsforskriften.  

Hvordan lykkes med farekartleggingen? v/ Arild Eek Lysbilde 6-13 

 

Problemstilling 2: Økt krav til drift og vedlikehold av vannledningsnettet, og plan for hvordan dette skal gjøres  

Hvordan kan GVDs lekkasje-innsats imøtekomme dette kravet? v/ René A. Dupont 

  • Pipemic – ny metode for lekkasjesøk og kartlegging av ledningstilstand 
  • Ledningsprioritering – veien videre 


Rutiner for drift av vannledningsnett v/ Jørgen Hellesjø Drammen kommune

  • Behovsprøvd rengjøring av vannledningsnettet  
  • Rutiner for utspyling etter trykkløst nett  

Lekkasjekontrollen feirer 10 års jubileum i år og dette ble markert med jubileumskake og demonstrasjon av lytteutstyr. 

  

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte