Du er her: Nyheter » 2017 » Juli » Innlegg Slokkevannseminar og Reviderte retningslinjer og veiledning for Slokkevannforsyning og sprinkling.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Innlegg Slokkevannseminar og Reviderte retningslinjer og veiledning for Slokkevannforsyning og sprinkling.

01.07.2017

62 deltagere fra Brannvesenet, plan- og byggesak og vann og avløp fra alle de 9 GVD kommunene bidro til et lærerikt seminar på Haugestad 24. mai 2017. Etter seminaret er retningslinjene for slokkevann og sprinkling revidert ut fra innspill som kom frem. Alle oppfordres til å lese Retningslinjene og kommet med eventuelle innspill innen 1. september 2017.

Arbeidsgruppen gjennomgår innspillene og så pubiliseres de endelige Retningslinjene for slokkevann og sprikling i Drammensregionen for denne gang.

Retningslinjer Slokkevann for brannvesenet og sprinkleranlegg

 

Innelggene: Seminar 20.05.17 om slokkevann i Drammensregionen  Reviderte retningslinjer og veiledning for Slokkevannforsyning og sprinkling. 

Slokkevann – utfordringer sett fra brannvesenet 
v/ Irene R. Horgen, Drammensregionens Brannvesen IKS 

Slokkevann - utfordringer sett fra vannforsyningen 
v/ Per Ole Brubak, Viva IKS    

Vannforsyningen – Kapasitet, systemløsninger og modellberegninger 
v/ Rene Astad Dupont, GVD 

Retningslinjer for slokkevann og sprinkling i Drammensregionen    
v/ sivilingeniør Christen Ræstad, eget firma som VA-rådgiver

Sprinkleranlegg 
v/ Ronny Samuelsen, Brannteknisk forening 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte