Du er her: Nyheter » 2017 » April » Seminar om slokkevann i Drammensregionen. Reviderte retningslinjer og veiledning for Slokkevannforsyning og sprinkling.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Seminar om slokkevann i Drammensregionen. Reviderte retningslinjer og veiledning for Slokkevannforsyning og sprinkling.

25.04.2017

Få informasjon om regelverk og praksis rundt slokkevann og sprinkling. Si din mening om den reviderte "GVD-retningslinjer for slokkevann og sprinkling i Drammensregionen". Og sist men ikke minst utveksle erfaringer med kolleger fra vannforsyningen, brannvesenet og plan- og byggesak som alle befatter seg med slokkevann.

Hurum brannvesen sin nye fine rosa bil!

Sted: Haugestad, Lierbyen
Tid: Onsdag 24. mai kl 9.00-12.00

Program

Utkast til ny "Slokkevann for brannvesenet og sprinkleranlegg. Retningslinjer for Drammensregionen"

Målgruppe:  

  • Vannforsyningen i de 9 GVD-kommunene 
  • Kommunale / interkommunale brannvesen i de 9 GVD kommunene
  • Plan- og bygningsmyndighetene i de 9 GVD- kommunene
  • Private vannverk i vår region

Hensikten med seminaret:

  • Informere om regelverk, myndighet og praksis når det gjelder slokkevann og sprinkling
  • Presentere forslag til reviderte GVD-retningslinjer for slokkevann og sprinkling i Drammensregionen.
  • Skape en arena for erfaringsutveksling mellom de 3 nevnte kommunale etatene som særlig befatter seg med slokkevann

Utakst til reviderte retningslinjer kan leses her så raskt de er klare. 

Påmelding innen 9. mai til: ragnhild@glitre.no

Angi kommune, etat og eventuelle matallergier

Seminaret er gratis!

Men GVD tillater seg å fakturere 500,- om man ikke møter

Vel møtt!! 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte