Du er her: Nyheter» 2017

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Innleggene fra Juleseminaret 7.12.17

11.12.2017

De ca 65 deltagerne på årets juleseminar fikk høre en rekke inspirerende og spennende foredrag. Nå kan alle se innleggene og lære litt om blant annet GVDs kompetanseplan, teknologiutviklingsprosjektet til Norsk Vann og hva som skjer med slammet når det leveres på Lindum.

Les mer »

Retningslinjer for Slokkevann for brannvesen og sprinkelanlegg

06.12.2017

Ny revidert utgave av "Retningslinjer for Drammensregionen Slokkevann for brannvesen og sprinkelanlegg". Retningslinjene er utarbeidet av VA-etatene, brannvesenet og plan- og bygningsetatene.

Les mer »

Invitasjon og program Juleseminar 7. desember

25.10.2017

Alle som jobber i GVD kommunene er herved invitert til årets juleseminar torsdag 7. desember. Tema er utvalgte aktiviteter i GVD samarbeidet.

Les mer »

Innlegg Slokkevannseminar og Reviderte retningslinjer og veiledning for Slokkevannforsyning og sprinkling.

01.07.2017

62 deltagere fra Brannvesenet, plan- og byggesak og vann og avløp fra alle de 9 GVD kommunene bidro til et lærerikt seminar på Haugestad 24. mai 2017. Etter seminaret er retningslinjene for slokkevann og sprinkling revidert ut fra innspill som kom frem. Alle oppfordres til å lese Retningslinjene og kommet med eventuelle innspill innen 1. september 2017.

Les mer »

Innleggene fra sommerseminaret 2017.

15.06.2017

8. juni var det duket for GVDs tradisjonelle sommerseminar. 62 deltagere fikk mye nyttig informasjon og diskusjon rundt årets temaet, drikkevannsforskriften.

Les mer »

Høring: Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og /eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett

19.05.2017

Forslag til Felles lokal forskrift som regulerer påslipp av olje-, fettholdig- og / eller industrielt avløpsvann til kommunalt nett for de 9 kommunene i GVD samarbeide legges herved ut på høring. Hensikten med forskriften er å regulere påslipp av stoffer og / eller konsentrasjoner ut over det kommunale renseanlegg er designet for å rense.

Les mer »

Sommerseminar torsdag 8. juni: Drikkevannsforskriften

02.05.2017

Ny drikkevannsforskrift trådte i kraft 01.01.2017. Forskriften stiller strengere krav til farekartlegging, og til drift og vedlikehold av hele vannledningsnettet. Hvordan innvirkning har dette på hverdag til oss som jobber med vannforsyningen?

Les mer »

Seminar om slokkevann i Drammensregionen. Reviderte retningslinjer og veiledning for Slokkevannforsyning og sprinkling.

25.04.2017

Få informasjon om regelverk og praksis rundt slokkevann og sprinkling. Si din mening om den reviderte "GVD-retningslinjer for slokkevann og sprinkling i Drammensregionen". Og sist men ikke minst utveksle erfaringer med kolleger fra vannforsyningen, brannvesenet og plan- og byggesak som alle befatter seg med slokkevann.

Les mer »

UTSATT Åpent hus med foredrag: Overvann og dimensjonering for ekstremvær

24.04.2017

Ny dato kommer. Må vi ikke bygge hus og infrastruktur som tåler å stå ute, dvs som ikke ødelegges av ekstremvær? Christen Ræstad, engasjert vanningeniør, reflekterer rundt tema og hvordan kommunene skal gripe dette ann.

Les mer »

2 ledige stillinger: Lekkasjekontrollør - vannforsyning

23.03.2017

Faglig interessant og utviklende stilling for deg som er interessert i vann-og avløpteknikk, avansert lekkasjelytterutstyr og dataverktøy. Vi tilbyr godt kollegialt arbeidsmiljø med mange spennende oppgaver på tvers av organisasjoner og kommunegrenser.

Les mer »

Flere nyheter fra 2017 »

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte