Du er her: Nyheter » 2011 » September » Nedbørstasjoner i regionen, samarbeid med Meteorologisk Institutt

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Nedbørstasjoner i regionen, samarbeid med Meteorologisk Institutt

27.09.2011

Mark Twain sa engang: "Alle snakker om været, men ingen gjør noe med det." Well - GVD greier vel heller ikke alene å gjøre noe med været og klimaendringene, men vi skal få bedre nedbørregistreringer, noe som vi forventer kan gi oss et bedre grunnlag for å dimensjonere avløp riktig og slik unngå noen av flomskadene. I samarbeid med Meteorologisk Institutt planlegger vi nå å etablere følgende felles system:

 Det etableres et system for automatisk felles overføring av data fra værstasjoner i kommunene via vårt felles data-nett/toppsystem til Meteorologisk Institutt.
 Behov for flere stasjoner kartlegges i felleskap. Det er behov for flere stasjoner med registrering av korttidssnedbør. MI tilbyr seg å bistå ved vurderinger og befaringer vedr. plassering.
 Nye stasjoner skal være utrustet og ha en kvalitet slik at de kan gå inn i MI’s nett.
 Data fra stasjonene vil da automatisk gjennomgå en kvalitetssikring og inngå i MI’s lager.
 Data fra stasjonene kan hentes ut og bearbeides via MI’s åpne system – www.eklima.no. Man kan derved finne ut været på alle registrerte stasjoner, datoer, klokkeslett og punkter samt få utarbeidet i-v-f kurver (intensitets-varighet-frekvens kurver).

Vedlagt finnes en pressemelding om saken. COWI er engasjert som konsulent for å utarbeide et forprosjekt med kostnadsoverslag. Saksbehandler er Bodil Nevjar Martinsen bodil.nevjar.martinsen@drmk.no

 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte