Du er her: Forsiden | Lekkasjekontroll

Lekkasjekontroll

En grov analyse av lekkasjenivået fra ledningsnettet i Glitrekommunene viser at omkring 8 millioner kubikkmeter vann lekker ut fra ledningsnettet hvert år. Det betyr at 40-50 prosent av vannet ikke når frem til forbrukerne. På denne bakgrunn ble det i Hovedplanen Godt Vann besluttet at vannforbruket skal stabiliseres på 2004-nivå, og at lekkasjemengden skal reduseres fra de cirka 50 prosent i 2004 til 30 prosent i 2020.

Gruppen arbeider etter en firedelt strategi:

Disse tiltakene skal resultere i et fornyelsesprogram for utbedring av ledningsnettet. Dette er det største og mest omfattende delprosjektet i GVD-samarbeidet.

Reduserer vannlekkasjer gjennom regionalt samarbeid

 Godt vann og nok vann er ingen selvfølge. Heller ikke i hos oss. Selv i velutbygde og forholdsvis fuktige Drammensregionen må vi gjøre en stor innsats for å unngå vannmangel i årene som kommer.

Vannforbruket vårt øker stadig, samtidig som halvparten av vannet lekker ut av vannledningen før det kommer fram til springen hos deg og meg. Hvis ingenting blir gjort, vil vi kunne oppleve knapphet på vann i vårt distrikt i 2035.

Reduserer vannlekkasjer

Vi kan bygge ut flere vannkilder, men det vil være svært kostbart. I stedet har Glitrevannverket og eierkommunene i Drammensregionen startet samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen for å redusere vannlekkasjene med 30 prosent fram mot 2035. Les mer om lekkasjereduksjon.

Måler og lytter seg fram til lekkasjer

Med nyinstallerte sonevannmålere får man oversikt over vannforbruket i ulike deler av hver kommune, og sammenlikner man med befolkningsmengde forventet vannforbruk, finner man ut hvor det lekker. Med avansert lytteteknologi leter man seg fram til hver enkelt vannledning som trenger utskifting. Les mer om lekkasjesøk.

Skifter vannledninger (nesten) uten å grave

Tidligere har det vært en tendens til å skifte ut vannledninger der kloakkrørene likevel skulle skiftes ut, eller hvor veier eller gater skulle utbedres. Nå skal vi i stedet skifte de vannledningene som lekker mest - uansett hvor de ligger. Ledningene skal i stor grad skiftes uten at de graves opp, ved hjelp av ”no dig”-teknologi, noe som innebærer store fordeler for publikum, næringsliv og trafikk. Man trekker en ny ledning av hardplast inn i de gamle rørene av støpjern og stål, etter at de ble ”knust” av en ”torpedo” (utblokkerhode) som trekkes gjennom det gamle røret. Les mer om ledningsfornyelse.

Lekkasjestaus flyttet

Siden for lekkasjeregistrering er flyttet til:

For Ansatte | Lekkasjekontroll | Lekkasjerapportering

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern | Nettstedet er utviklet av Godt Sagt For ansatte