Du er her: Lekkasjekontroll

Lekkasjekontroll gjennom regionalt samarbeid

Godt vann og nok vann er ingen selvfølge. Heller ikke hos oss. Selv i velutbygde og forholdsvis fuktige Drammensregionen må vi gjøre en stor innsats for å unngå vannmangel i fremtiden. Samarbeid om ett lekkasjekontrollteam er den mest omfattende ativiteten i GVD programmet. 

Vannforbruket vårt øker grunnet befolkningsvekst. Samtidig lekker halvparten av vannet ut av vannledningen før det kommer fram til forbrukeren. En løsning er å bygge ut nye vannkilder, men det vil være  sløsing med en verdifull ressurs og svært kostbart. I stedet er det etablert ett lekkasjekontrollteam i samarbeidsprogrammet Godt Vann Drammensregionen.

Målet er å holde vannforbruket nede under 2004- nivå, og at lekkasjemengden reduseres til 30 porsent i 2020. Lykkes vi med det vil vannkildene holde i flere generasjoner. 

Lekkasjekontrollstrategier

Lekkasjekontrollen går ut på å søke og påvise lekkasjer. Lekkasjen meldes inn til kommunen som så reparerer den. På bakgrunn av data som antall lekkasjer, type rør, alder på rør med mer, utarbeides det ledningsprioriteringskart. Kartet bidrar til at ledninger blir skiftet ut i rett rekkefølge. I Norge er det vanlig å ha høyt trykk på vannledningen på grunn av vår topografi. Redusert trykk vil gi redusert lekkasje, så dette er også en mulighet vi forsker på.   

 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte