Du er her: Forsiden | Lekkasjekontroll | Ledningsfornyelse

Ledningsfornyelse

Tidligere har det vært en tendens til å skifte ut vannledninger der kloakkrørene likevel skulle skiftes ut, eller hvor veier eller gater skulle utbedres. Nå skal vi i stedet skifte de vannledningene som lekker mest - uansett hvor de ligger.

Ledningene skal i stor grad skiftes uten at de graves opp, ved hjelp av ”no dig”-teknologi, noe som innebærer store fordeler for publikum, næringsliv og trafikk. Man trekker en ny ledning av hardplast inn i de gamle rørene av støpjern og stål, etter at de ble ”knust” av en ”torpedo” (utblokkerhode) som trekkes gjennom det gamle røret (se illustrasjon ovenfor).

Pilotprosjekt for utarbeidelse av et verktøy til hjelp for prioritering av vannledninger i forhold til ledningsfornyelse ble ferdigstilt i 2009. Drammen kommune har brukt dette ved utarbeidelse av saneringsplaner for 2010 for pilotområde på Åssiden. Et prosjekt som skal videreføre dette arbeide er startet. Målet er å få utarbeidet prioriteringslister for de fleste kommuner. Modum, Nedre Eiker og Svelvik deltar ikke i dette prosjektet.

For ytterligere å øke fokus på ledningsfornyelse er det utarbeidet kart og tabell over planlagt ledningsfornyelse for 2010 i de forskjellige kommuner. Tabellen er gjengitt herunder. Nybygg er ikke inkludert. Tabellen skal benyttes med forsiktighet, idet ledningsfornyelse kan variere meget fra år til år i de enkelte kommuner.
 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern | Nettstedet er utviklet av Godt Sagt For ansatte