Du er her: Kontakt oss

Kontakt oss

Besøks- og postadresse:

Godt Vann Drammensregionen
c/o Glitrevannverket IKS,
Dråpen 20
3036 Drammen

E-post: gvd@glitre.no
Telefon: 32 25 42 00

Kart

Kontaktpersoner: 

Ragnhild Leirset, 472 90 155, ragnhild.leirsetAglitre.no. Prosjektkoordinator

René Astad Dupont, 992 58 797, rene.astad.dupontAglitre.no. Leder lekkasjekontroll og GIS

Håvard Mallaug, 930 28 986, haavard.mallaugAglitre.no. GIS ingeniør

Jon Henning Haugnæs, 482 66 822, jon.henning.HaugnaesAglitre.no. Lekkasjekontrollør

Flemming Larsen, 916 24 977, flemming.larsenAglitre.no. Lekkasjekontrollør

Thorsten Schmidt, 476 27 823, thorsten.schmidtAglitre.no. Lekkasjekontrollør

Rune Espedokken, 476083 286, rune.espedokkenAglitre.no. Lekkasjekontrollør

Marianne Sjåstad, 902 30 355, marianne.sjaastadAglitre.no. Nettinspektør

Elin Hønsi, 913 32 412, elin.hoensiAglitre.no. Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA)

Akram Yousefi, 951 27 916, akram.yousefiAglitre.no

 

GVD administrasjonen 2018: 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte