Du er her: Kontakt oss

Kontakt oss

Besøks- og postadresse:

Godt Vann Drammensregionen
c/o Glitrevannverket IKS,
Dråpen 20
3036 Drammen

E-post: gvd@glitre.no
Telefon: 32 25 42 00

Kart

Kontaktpersoner:

Arild Eek arild.eekAglitre.no  906 45 656 Daglig leder Glitrevannverket  
Ragnhild Leirset ragnhild.leirsetAglitre.no 472 90 155  Porsjektkoordinator   
René Astad Dupont rene.astad.dupontAglitre.no  992 58 797 Leder lekkasjekontroll og GIS  
Christian Svebakk-Johansen  christian.svebakk-johansenAglitre.no  936 66 535  GIS og modellering  
Jon Henning Haugnæs Jon.Henning.HaugnaesAglitre.no  482 66 822 Lekkasjekontrollør  
Flemming Larsen  flemming.larsenAglitre.no  916 24 977 Lekkasjekontrollør  
Thorsten Schmidt  thorsten.schmidtAglitre.no  476 27 823 Lekkasjekontrollør  
Rune Espedokken rune.espedokkenAglitre.no  476083 286 Lekkasjekontrollør  
Marianne Sjåstad  marianne.sjaastadAglitre.no 902 30 355 Nettinspektør  
Elin Hønsi   elin.hoensiAglitre.no 913 32 412 Vassdragsteknisk ansvarlig  

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte