Du er her: Om GVD-samarbeidet

Godt Vann Drammensregionen

GVD-filmen - Liten

 

"Godt Vann Drammensregionen» (GVD) er et unikt samarbeidsprogram mellom 6 kommuner og Glitrevannverket IKS. Formålet er å øke partenes evne til å realisere felles mål innen  vannforsyning og avløpshåndtering. Det vil si å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering til alle innbyggerne i området. Ved å samarbeide får kommunene løst mange oppgaver de ikke har ressurser til å håndtere på egen hånd.  

Programmet ble etablert i 2004 og ledes av et programstyre med en representant fra hver av partene. Det operative arbeidet ivaretas av arbeidsgrupper med medlemmer fra partene. I tillegg er det en en felles stab på 8 personer som jobber med lekkasjekontroll, GIS og en prosjektkoordinator. De har arbeidsplass på Glitrevannvekret. 

Den viktigste delen av programmet består i lekkasjekontroll, gjennom lekkasjesøk, reparasjon, fornying av vannledningsnettet, samt bedre styring av vanntrykket.

Følgende kommuner deltar: Modum, Øvre Eiker, Drammen, Lier, Holmestrand og Asker samt Glitrevannverket IKS. Avtalen om samarbeid er nedfelt i en avtale som er undertegnet av rådmennene i kommunene.

 

 

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte