Du er her: Om GVD-samarbeidet | Felles vann- og avløpsnorm

Felles normaler for vann- og avløpsutforming (VA-norm)

Hovedtanken bak ønske om felles VA-norm er å høyne kvaliteten på de kommunale VA-anlegg som bygges/saneres.

Dette håper vi å få til ved at VA-normen stiller strenge, detaljerte og tydelige krav.

Det at normen er felles for alle GVD-kommunene gjør at det blir enklere å forholde seg til våre krav og regler for konsulenter, entreprenører og leverandører som skal bygge VA-anlegg i vårt distrikt.

VA-normene er lett tilgjengelig via link på kommunenes webside og på va-norm.no, som administreres av Norsk Vann. Felles VA-norm gir en betydelig rasjonaliseringsgevinst når det gjelder oppdatering og vedlikehold av VA-normen for kommunene.

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern For ansatte