Du er her: Forsiden | Klimatilpasninger og flom | Ekstremnedbør

Ekstremnedbør

Det har de siste årene vært mange episoder med ekstremnedbør der hundrevis av boliger på Østlandet får vannskader i kjellerne. Sommeren 2007 falt det for eksempel 49 mm nedbør på under én time ved Alnabru i Oslo og i Lørenskog kommune. Fredrikstad har hatt flere tilfeller der mange hundre hus fikk vannskader. Statistikk viser at både hyppigheten og intensiteten i slik ekstremnedbør vil øke i årene fremover.

Nedre Buskerud med de 9 kommunene er ikke så sterkt rammet som andre deler av Østlandet de siste årene, selv om også vår region har mange liknende hendelser.
Når det oppstår vannskader i kjellere og på annen måte, vil huseier ta kontakt med forsikringsselskapet. Det er ingen systematikk i at kommunen varsles om vannskaden, men kommunene har blitt flinkere til å registrere slike skader. Slike oversikter er blant annet viktige for å planlegge og prioritere utbedringer, utbygging av separatsystem med egne rør for regnvann/overvann og andre forebyggende eller skadebegrensende tiltak.

Området Nybyen i Drammen er et godt eksempel på at slike tiltak har meget god effekt. Tidligere var det jevnlige vannskader i kjellere i et område med omkring ??? boliger. Felles avløpsledninger førte vann baklengs inn i kjellerne. Mange var så frustrerte at de kviet seg for å reise fra huset sitt ut fra faren for vannskader. I perioden 2006-2008 er hele avløpssystemet i Nybyen lagt om til separatsystem for omkring 60-70 millioner kroner. Gatenettet er kraftig fornyet og hele bydelen har fått et bymiljømessig løft. Perioden med vannskader er et tilbakelagt stadium. En brukerundersøkelse viser at prosjektet har vært meget vellykket.

En viktig gevinst er at avløpsmengdene overført til renseanlegget på Solumstrand også er redusert. Et stort og viktig overløp ved Drammens Museum for Nybyen-området har ikke lenger utslipp av regnvannsoverløp.

Tilsvarende vurderinger og tiltak vil være en sentral del av hovedplanen for urbane områder i alle kommunene, men hovedutfordringene på dette ligger nok i Nedre Eiker og Drammen.

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Personvern | Nettstedet er utviklet av Godt Sagt For ansatte