Du er her: Nyheter» 2017

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Invitasjon og program Juleseminar 7. desember

25.10.2017

Alle som jobber i GVD kommunene er herved invitert til årets juleseminar torsdag 7. desember. Tema er utvalgte aktiviteter i GVD samarbeidet.

Les mer »

Innlegg Slokkevannseminar og Reviderte retningslinjer og veiledning for Slokkevannforsyning og sprinkling.

01.07.2017

62 deltagere fra Brannvesenet, plan- og byggesak og vann og avløp fra alle de 9 GVD kommunene bidro til et lærerikt seminar på Haugestad 24. mai 2017. Etter seminaret er retningslinjene for slokkevann og sprinkling revidert ut fra innspill som kom frem. Alle oppfordres til å lese Retningslinjene og kommet med eventuelle innspill innen 1. september 2017.

Les mer »

Innleggene fra sommerseminaret 2017.

15.06.2017

8. juni var det duket for GVDs tradisjonelle sommerseminar. 62 deltagere fikk mye nyttig informasjon og diskusjon rundt årets temaet, drikkevannsforskriften.

Les mer »

Høring: Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og /eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett

19.05.2017

Forslag til Felles lokal forskrift som regulerer påslipp av olje-, fettholdig- og / eller industrielt avløpsvann til kommunalt nett for de 9 kommunene i GVD samarbeide legges herved ut på høring. Hensikten med forskriften er å regulere påslipp av stoffer og / eller konsentrasjoner ut over det kommunale renseanlegg er designet for å rense.

Les mer »

Sommerseminar torsdag 8. juni: Drikkevannsforskriften

02.05.2017

Ny drikkevannsforskrift trådte i kraft 01.01.2017. Forskriften stiller strengere krav til farekartlegging, og til drift og vedlikehold av hele vannledningsnettet. Hvordan innvirkning har dette på hverdag til oss som jobber med vannforsyningen?

Les mer »

Seminar om slokkevann i Drammensregionen. Reviderte retningslinjer og veiledning for Slokkevannforsyning og sprinkling.

25.04.2017

Få informasjon om regelverk og praksis rundt slokkevann og sprinkling. Si din mening om den reviderte "GVD-retningslinjer for slokkevann og sprinkling i Drammensregionen". Og sist men ikke minst utveksle erfaringer med kolleger fra vannforsyningen, brannvesenet og plan- og byggesak som alle befatter seg med slokkevann.

Les mer »

UTSATT Åpent hus med foredrag: Overvann og dimensjonering for ekstremvær

24.04.2017

Ny dato kommer. Må vi ikke bygge hus og infrastruktur som tåler å stå ute, dvs som ikke ødelegges av ekstremvær? Christen Ræstad, engasjert vanningeniør, reflekterer rundt tema og hvordan kommunene skal gripe dette ann.

Les mer »

2 ledige stillinger: Lekkasjekontrollør - vannforsyning

23.03.2017

Faglig interessant og utviklende stilling for deg som er interessert i vann-og avløpteknikk, avansert lekkasjelytterutstyr og dataverktøy. Vi tilbyr godt kollegialt arbeidsmiljø med mange spennende oppgaver på tvers av organisasjoner og kommunegrenser.

Les mer »

Presentasjon Vannutfordringene i Midt-Østen

22.03.2017

Onsdag 29.03.17 var vi så heldige å ha 2 av våre "egne" til å holde spennende foredrag om vannutfordringene i deres hjemtrakter.

Les mer »

Kronikk: Avløpsvann: Bedre enn sitt rykte!

21.03.2017

Avløpsvannet vårt kan både være et forurensningsproblem og en verdifull ressurs. I Drammensregionen satser vi på ressursdimensjonen! Vann er verdens viktigste naturressurs og vi må forvalte det med omtanke.

Les mer »

Flere nyheter fra 2017 »

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Nettstedet er utviklet av Siteman AS For ansatte