Du er her: Forsiden

 


Vakttelefonnumre for Vann og avløp i GVD samarbeidet!

Har du problemer med vann og avløpet som  ikke er en privat rørleggerjobb, så har kommunen døgnvakt. På listen finner du telefon nummeret du skal ringe til din kommune. Vakttelefonnumre til vann og avløp i kommunene: Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker. 

Aktuelt fra Godt Vann

25.04.2017 Seminar om slokkevann i Drammensregionen. "Reviderte retningslinjer og veiledning for Slokkevannforsyning og sprinkling."

Få informasjon om regelverk og praksis rundt slokkevann og sprinkling. Si din mening om den reviderte "GVD-retningslinjer for slokkevann og sprinkling i Drammensregionen". Og sist men ikke minst utveksle erfaringer med kolleger fra vannforsyningen, brannvesenet og plan- og byggesak som alle befatter seg med slokkevann.

Les mer »

24.04.2017 Åpent hus med foredrag: Overvann og dimensjonering for ekstremvær

Må vi ikke bygge hus og infrastruktur som tåler å stå ute, dvs som ikke ødelegges av ekstremvær? Christen Ræstad, engasjert vanningeniør, reflekterer rundt tema og hvordan kommunene skal gripe dette ann.

Les mer »

23.03.2017 2 Ledige stillinger: Lekkasjekontrollør - vannforsyning

Faglig interessant og utviklende stilling for deg som er interessert i vann-og avløpteknikk, avansert lekkasjelytterutstyr og dataverktøy. Vi tilbyr godt kollegialt arbeidsmiljø med mange spennende oppgaver på tvers av organisasjoner og kommunegrenser.

Les mer »

22.03.2017 Presentasjon Vannutfordringene i Midt-Østen

Onsdag 29.03.17 var vi så heldige å ha 2 av våre "egne" til å holde spennende foredrag om vannutfordringene i deres hjemtrakter.

Les mer »

Les flere saker i arkivet

Vann; verdens viktigste ressurs

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Nettstedet er utviklet av Siteman AS For ansatte