Du er her: Forsiden

 


Aktuelt fra Godt Vann

08.02.2018 Åpent hus med foredrag: Overvann og dimensjonering for ekstremvær

Må vi ikke bygge hus og infrastruktur som tåler å stå ute, dvs som ikke ødelegges av ekstremvær? Christen Ræstad, engasjert vanningeniør, reflekterer rundt tema og hvordan kommunene skal gripe dette an. I samarbeid med Godt Vann Drammensregionen (GVD) inviteres det hermed til åpent møte i Fadis VA-skole del 3.

Les mer »

11.01.2018 Nytt fra GVD

Vi som er ansatt for å jobbe i Godt vann Drammensregionen (GVD) er på en måte kollegaer med alle som jobber med vann- og avløp i kommunene og Iks`ene som er med i samarbeidsprogrammet. Samtidig jobber vi litt på siden. Da er det ikke så greit å holde oversikt over hvem vi er og hva vi driver med. I 2017 fikk vi til og med 2 nye kollegaer og en kollega fikk nye arbeidsoppgaver.

Les mer »

11.12.2017 Innleggene fra Juleseminaret 7.12.17

De ca 65 deltagerne på årets juleseminar fikk høre en rekke inspirerende og spennende foredrag. Nå kan alle se innleggene og lære litt om blant annet GVDs kompetanseplan, teknologiutviklingsprosjektet til Norsk Vann og hva som skjer med slammet når det leveres på Lindum.

Les mer »

06.12.2017 Retningslinjer for Slokkevann for brannvesen og sprinkelanlegg

Ny revidert utgave av "Retningslinjer for Drammensregionen Slokkevann for brannvesen og sprinkelanlegg". Retningslinjene er utarbeidet av VA-etatene, brannvesenet og plan- og bygningsetatene.

Les mer »

Les flere saker i arkivet

Vann; verdens viktigste ressurs

 

Godt vann

Samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen
Kommunene i Drammensregionen samarbeider med Glitrevannverket
for å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering.

c/o Glitrevannverket IKS,
Fagerlia 30, 3011 Drammen
telefon: 32 25 42 00,
e-post: post@glitre.no

Innholdsoversikt | Nettstedet er utviklet av Siteman AS For ansatte